ДОКУМЕНТАЛНАТА САГА:

“Животът и смъртта на Людмила Живкова"

 Биография, автор Иво Милев

   Време е за хроники на миналото. Достатъчно се отдалечихме от него, за да можем да го погледнем извън оценъчната емоция, но и все още сме толкова близо, че да съхраним паметта без пропадания и липси. В този смисъл книгата „Животът и смъртта на Людмила Живкова“ е навременна книга, дистанцирана и ангажирана в еднаква мяра.

   Иво Милев е подходил с хирургическата точност на хронист. Събрал е детайлите в едно плътно цяло. Оформил е образ, който може да се възприема с хладен разум. Документалната сага не е предназначена да защитава или отрича времето, хората, решенията им. Това е описание, страничен поглед върху всичко възможно, което ги е оформило.

   Милев е избрал многостранен подход. Разказва едновременно като наблюдател, като статистик, като историк, като философ. Без да демонстрира лично отношение, е успял да очертае контекста, отчетливо да нарисува фона и образа, съчетавайки ги в общата картина на една недалечна епоха, все още противоречива като общо възприятие. Полезността на този труд е безспорна. Но по-важно е, че читателят инстинктивно изгражда доверие към неприсъстващия разказвач. Надявам се този труд да отвори пътя за поредица подобни изследвания – в подходящ обем и задълбоченост, които да останат като свидетелство. Важно е това да се случи, докато все още има живи съвременници на тази епоха.

Силвия Недкова